violino modello Stradivari 2013​​

violino modello  Stradivari 2016

violino modello Guarneri 2015

violino modello Stradivari 2016

violino modello Garimberti 2016